دریافت(1اساسنامه شبکه پزشکی مولکولی کشور)

1اساسنامه شبکه پزشکی مولکولی کشور|50683488|crd1620623|
هم اکنون فایل با موضوع 1اساسنامه شبکه پزشکی مولکولی کشور آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 70.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 16
بنام خدا اساسنامه شبکه پزشکی مولکولی
کشور Comunicación y Gerencia Iranian Molecular Medicine Network ماده1- مقدمه شبکه پزشکی مولکولی مجموعه ای از مراکز تحقيقاتی کشور است که به منظور ايجاد هماهنگی و تعيين سياستهای کلی تحقيقات در زمينه پزشکی مولکولی جهت مشارکت در اعتلای سطح سلامت جامعه از طريق پيشگيری، تشخيص و درمان و ريشه کنی بيماريها تشکيل شده است. ماده 2- تعريف و دامنه شامل مجموعه ای از مؤسسات تحقيقاتی اموزشی خدماتی ، مؤسسات استفاده کننده از تحقيق و سازمانهای سياستگذار می باشد. ماده3- رسالت (مأموريت) ساماندهی و بسترسازی تحقيقات بنيادی - کاربردی در زمينه تحقيقات پزشکی مولکولی که در راستای ارتقاء سلامت و تندرستی جامعه و دستيابی به اهداف مورد نظر است. ماده4- اهداف 4-1- تهيه بانک اطلاعات
4-2- ظرفيت سازی
4-3- تقويت روحيه کارگروهی
4-4- توسعه ارتباطات داخلی و خارجی
4-5- ارتقاء زمينه استفاده از نتايج تحقيقات
4-6- توسعه فرهنگ پژوهش در ذينفعان بخصوص استفاده کنندگان و سياستگذاران
4-7- توسعه کمی و کيفی تحقيقات مرتبط
4-8- تعيين اولويتهای تحقيقاتی
4-9-تدوین کدهای اخلاقی که برابر با استاندارد های بین المللی و با عنایت به مسائل فرهنگی وقانونی کشور بوده وبا توجه به بحث و پایش وگزارش دهی . ماده 5- ارکان 5-1- هيأت مؤسس
5-2- شورای راهبردی
5-3- رئيس
5-4- دبير
5-5- شورای پژوهشی، آموزشی
تعاريف 5-1- هيأت مؤسس : بين 5تا7 نفر که توسط معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت تعيين می شوند. وظايف هيأت مؤسس 5-1-1- تدوين و تصويب اساسنامه
5-1-2- برگزاری اولين نشست تعين اعضاء شورای راهبردی
5-2- شورای راهبردی: شامل يک نماينده از اعضاء پيوسته است که از بين خود يکنفر را به عنوان رئيس شبکه به مدت 2سال انتخاب و حکم نامبرده توسط معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت صادر و انتخاب مجدد وی بلامانع است وظايف شورای راهبردی 5-2-1- تهيه و تدوين برنامه استراتژيک
5-2-2- تعيين اولويتها
5-2-3- تأمين منابع
5-2-4- پيشنهاد رئيس شبکه به معاون تحقيقات و فناوری و تعيين وظايف و اختيارات وی
5-2-5- تدوين آئين نامه های داخلی
5-2-6- اصلاح/تغيير اساسنامه
5-2-7- تعيين ضوابط و انتخاب اعضاء
5-2-8- انتخاب عضاء شورای پژوهشی/کميته های تخصصی
5-2-9- تعيين و تصويب خط مشی و سياستهای علمی، مالی و اداری شبکه

تبصره: در مواردی که تعداد اعضاء شبکه بيش از 20 نفر باشد می توان مؤسسات همگون را به صورت خوشه در نظر گرفت و از هر خوشه يک يا چند نماينده را انتخاب نمود به نحوی که شورای راهبردی حداکثر 20 نفر باشد. 5-3- رئيس شبکه بالاترين مقام اجرايي شبکه می باشد که به مدت 2سال با پيشنهاد شورای راهبردی و حکم معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت تعيين و انتخاب محدودی بلامانع است. 5-4- دبير توسط رئيس شب...مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت استراتژي هاي مطلوب (Desired Strategies)🔥مبانی نظری الگوهای تدریس🔥پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز🔥پرسش نامه سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان🔥پرسش نامه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی🔥تحقیق تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری🔥مبانی نظری ارتباط با مدرسه🔥مبانی نظری تحقیق مشغولیت تحصیلی🔥پاورپوینت انرژی امواج دریا و انرژی اقیانوسی🔥تحقیق مدل های ارزیابی اثربخشی آموزشی🔥تحقیق عذاب قبر🔥پاورپوینت دولت الکترونیک (E Goverment)🔥پاورپوینت تجزيه و تحليل بخش هاي تشكيل دهنده دانشكده معماري🔥پاورپوینت بادبند دیوار برشی🔥پاورپوینت جنین🔥نقشه کامل اتوکد پارکینگ طبقاتی🔥مقاله ترجمه شده با موضوع تثبیت فرکانس سیستم برق حرارتی-آبی با واحد SMES کنترل شده با منطق فازی🔥پرسشنامه مقیاس صبر🔥مقاله ترجمه شده با موضوع ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری🔥فایل اتوکد نقشه اجرایی با جزئیات یک مسجد🔥مقاله ترجمه شده با موضوع تورم، چرخه عملیاتی و وجوه نقدی🔥مقاله ترجمه شده با موضوع درک تاثیر رنگ مارک بر تصویر مارک: رویکرد تفکیک اولویت🔥مقاله ترجمه شده با موضوع بهینه سازی انتقال چند منظوره هماهنگی حرارت سرد و برق ترکیب شده ...🔥تحقیق تغییرات بیوشیمیایی گوشت و نقش آنزیم ها در آن🔥تحقیق بررسی مدیریت کیفیت در شرکت ها